İdrar yapma zorluğu? Prostat sorunlarına ek olarak üretra darlıkları da olabilir.

İdrar yapma zorluğu Prostat sorunlarına ek olarak üretra darlıkları da olabilir.

Üretra darlığının ana klinik belirtileri: İdrara çıkma zahmetlidir, idrar yolu yavaş yavaş incelir ve ciddi vakalarda idrar retansiyonu oluşabilir. Erkek üretrası genellikle anatomik yapıya göre dört kısma ayrılır: prostat üretrası, membranöz üretra, bülböz üretra ve penil üretra. Farklı kısımlardaki darlık nedenleri biraz farklıdır. Üretral darlıkların klinik nedenleri: 1. Travmatik üretral darlık Bulbar üretra darlığının en sık nedeni […]