Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Küçük hücreli akciğer kanseri nedir?

Küçük hücreli akciğer kanseri nedir? Küçük hücreli akciğer kanseri, akciğer kanserinin dört hücre tipinden (adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom, büyük hücreli karsinom, küçük hücreli karsinom) biridir ve tüm akciğer kanseri hastalarının yaklaşık %12’sini ve küçük hücreli akciğer kanseri hastalarının %90’ını oluşturur. küçük hücreli akciğer kanseri yüksek derecede maligniteye sahiptir ve sıklıkla uzak metastaz yapar. Kanser hücreleri […]

Kanser hastaları için beslenme tedavisi ne kadar önemlidir?

Kanser hastaları için beslenme tedavisi ne kadar önemlidir?

Azalan direnç, düşük beyaz kan hücresi seviyeleri, iştahsızlık, bulantı ve kusma, disfaji, vb. bu semptomları olan kanser hastalarının yetersiz beslenmesi muhtemeldir. İlgili veriler, malnütrisyonlu tümör hastalarının yaklaşık %70’inin beslenme tedavisi almadığını göstermektedir. Ağır derecede malnütrisyonlu tümör hastaları arasında bile %50’den fazlası yaşamı tehdit eden beslenme tedavisi almamıştır. Yabancı ülkelerde doktorlar, tüm tümör hastalarının teşhisin ilk gününden […]